ODTÜ TEKNOKENT'İN HIZLANDIRMA PROGRAMI TEKNOJUMP İLE

İŞİNİZİ DÜNYA İLE BULUŞTURUN

SON BAŞVURU: 31.07.2015

BAŞVUR
START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

TEKNO JUMP HAKKINDA

TeknoJUMP, 2013 yılı ortasında ODTÜ TEKNOKENT tarafından modellenerek hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk uluslararası boyutlu hızlandırma programıdır. Programın temel amacı, teknoloji tabanlı şirketlerin uluslararasılaşma sürecini hızlandıracak bilgi, deneyim ve bağlantıları kısa zaman içerisinde etkin şekilde kazanmalarını sağlamaktır.

TeknoJUMP, ODTÜ TEKNOKENT’in San Francisco, ABD’de yer alan T-Jump Hızlandırma Merkezine entegre bir ABD ayağına sahip uluslararasılaşmayı öncelikli tutan ülkemizde ve dünyada oldukça iyi kurgulanmış ve doğrudan girişimcilerin başarısına odaklı bir hızlandırma programıdır.

Türkiye ve ABD olmak üzere iki ana programdan meydana gelen programın ilk ayağı olan Türkiye kısmıyla girişimcilerin uluslararası alanda müşteri geliştirme ve yatırım alabilmeleri doğrultusundaki temel altyapının oluşturulmasını hedeflemektedir.

4 hafta süren ABD programının amacı, girişimcilerin iş geliştirmesini ve yatırım almasını sağlamaktır. ABD pazarının kendine özgü kurallarının bilinmesini amaçlayan hukuk ve muhasebe gibi eğitimlerin yanında; pazarlama, satış, sunum ve danışmanlık destekleri verilen girişimcilerin pazara hızlı adapte olması sağlanmaktadır.

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

Türkiye Programı Dönemi

Türkiye programına kabul edilen şirketler, öncelikle temel girişimcilik eğitimleri almaktadır. 4 hafta süren program kapsamında, girişimciler için CEO in residence, mentorluk, şirket değerlemesi, yatırımcı sunumları, mini MBA programı, iş modeli atölyesi ve pazarlama konusunda eğitim ve diğer destekler verilmektedir. Bu sürecin sonunda düzenlenen Demoday ile seçilen girişimciler ise ABD programına dâhil edilerek desteklenmektedir.

Türkiye programı esnasında şirketler kendi işlerini hedef pazarda nasıl büyütmeleri gerektiği ile ilgili stratejilerini belirlemekte ve buna göre eylem planlarını yapmaktadır. Bu planlar doğrultusunda girişimciler finansal olarak kendi analizlerini de yapmakta, yurtdışı pazarındaki hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duydukları sermaye miktarlarını da belirlemektedir. Yurtdışında büyüme odaklı bir eğitim sürecinden geçen girişimciler, eğitimcilerin yönlendirmeleri ile yurtdışındaki rakiplerini incelemekte ve pazarın kendine has özelliklerini belirlemektedir.

Girişimciler, Türkiye programı dahilinde aşağıdaki belirtilen eğitim başlıklarıyla karşılaşmaktadır. Tüm eğitimler programın uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda İngilizce olarak gerçekleşmekte, bu sayede yurtdışı pazarında yapılacak görüşmeler için altyapının sağlam olması sağlanmaktadır.

Understand Initial State of Sales and Marketing

 • a. Understand current distribution channel and sales
 • b. Map startup’s current funnel
 • c. Map Substitute/Complimentary products
 • d. Map and Analyze Competitors’ market positioning and pricing
 • e. Calculate LTV and CAC
 • f. Review delivery model/acquisition channel/selling tactic/revenue model
 • g. Critique and edit marketing and sales material
 • h. Size the Market (TAM/SAM/SOM)
 • i. Review Feature roadmap

Iterate on Sales and Marketing Funnel

 • a. Clarify startup’s Unique Value Proposition (UVP)
 • b. Identify Hyper-Responsive Buyer (HRB) Segments
 • c. Conduct HRB-centric Interviews
 • d. Identify Point of Difference (PoD) Features
 • e. Build PoD Marketing Copy
 • f. Generate Unique Selling Proposition (USP) options
 • g. Design Pricing A/B tests
 • h. Redesign the Acquisition Funnel
 • i. Build Marketing/Sales Roadmap
 • j. Build PoD Feature Roadmap

Growth, Engagement and Operational Metrics

 • a. Identify Growth Levers
 • b. Set Growth and Engagement Metrics
 • c. Set Growth KPI Baselines and Goals
 • d. Set Engagement KPI Baselines and Goals
 • e. Identify/Test Viral Distribution alternatives
 • f. Understand Operational metrics
 • g. Set Operational KPI Baselines and Goals
 • h. Reporting metrics

Growth, Engagement and Operational Metrics

 • a. Understand Agile principles
 • b. Prepare for Weekly Iteration Sprints
 • c. Iterate using Scrum with Trello
 • d. Iterate using Scrum with Trello

Türkiye programı süresince verilen eğitimlerin yanı sıra, teknoloji alanında deneyimli kişilerce girişimcilerin rehberlik desteği almaları sağlanmaktadır. Alanlarında oldukça saygın ve tecrübeli olan mentor ve CEO’lar girişimcilere kendi tecrübelerini aktarmaktadır. Türkiye programı Türkiye’de yer alan yatırımcıların yer aldığı Demoday ile sona ermekte olup, Türkiye programı sonrasında başarılı bulunan şirketler, ABD programına katılmaya hak kazanırlar.

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

ABD Programı Dönemi

ABD programı katılımcıları hedef pazarlarına yönelik tüm strateji ve planlarını Türkiye programı süresince belirlemelerinin ardından gerekli sermaye ihtiyacını karşılamak için yatırımcılarla nasıl görüşmesi gerektiği ve yatırımcılara nasıl sunum yapması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

4 hafta süren Amerika programı ODTÜ TEKNOKENT’in San Francisco’da yer alan T-Jump Hızlandırma Merkezi’nde yürütülmektedir.

Amerika programı kapsamında girişimcilere pazarın içinden kişiler tarafından eğitim verilmekte ve uygulamalı bir iş geliştirme süreci içerisine girmeleri sağlanmaktadır. Eğitim süreci sonunda yabancı yatırımcıların katıldığı bir Demodayde tüm girişimciler sunumlarını yapmaktadır.

ABD programı süresince verilen eğitimler genel olarak Türkiye ve ABD arasındaki iş kültürü ve farklarını hedeflemektedir. ABD programı süresince girişimcilere eğitim haricinde mentorluk desteği sağlanmakta olup girişimcilerin San Francisco’daki networklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir. 4 haftalık süre boyunca girişimciler aynı zamanda kendi programlarını oluşturarak potansiyel müşterilerine, iş ortaklarına ve yatırımcılarına ulaşmaktadır.

ABD eğitimleri daha sonra açıklanacaktır.

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

PROGRAM SONRASI DÖNEM

Amerika programının tamamlanmasıyla resmi olarak TeknoJUMP süreci sona ermekle birlikte, pratikte yürütülen etkinlikler yoluyla katılımcı şirketler izlenmekte ve ihtiyaç duyulması halinde çeşitli destekler sağlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen etkinlikler yıl boyunca düzenlenmektedir:

 • Şirket Buluşmaları
 • Değerlendirme Toplantıları
 • Silikon Vadisi Etkinliği
 • Yatırımcı Buluşmaları
 • Teknik Eğitimler
 • Pazarlama Eğitimleri
 • Mentorluk Faaliyetleri
START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

KATILIM KOŞULLARI

Teknoloji tabanlı girişimci firmalar hızlı büyüyebilir ve ölçeklenebilir teknolojik ürün veya hizmetleriyle TeknoJUMP’a başvurabilirler.

Genç, startup ruhunu kaybetmemiş, küresel pazarlara açılıp büyümeyi, yatırım almayı hedefleyen tüm teknoloji tabanlı şirketler TEKNOJUMP programına başvurabilirler.

Başvuruda bulunacak şirketlerin ticari olarak faaliyete geçmiş olması beklenmektedir.

Program dili İngilizce’dir. Şirket yetkilisi olarak programda yer alacak kişinin iyi düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir.

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

HEMEN BAŞVUR

BAŞVUR
START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

BAŞARI HİKAYELERİ

BTech

BTech 2014 Nisan ayında mühendislik tarafında tecrübeli bir ekip tarafından kuruldu ve kurulduktan yaklaşık 3 ay sonra TeknoJUMPp programına katıldı. Şirketin tüm stratejisini Türkiye’deki en iyi mentorlar ve CEO’larla kurarak pek çok radikal değişiklik yaptı ve olumlu sonuçları kısa sürede almaya başladı. Şu an global bir firma ve büyük üniversiteler ile iş birliği yaparak çalışmaya devam etmekte ve Amerika pazarına açılmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünyada ilk kez bir Caretta Caretta’ya kendi üretimleriyle bir protez yaparak hayata döndürdü.

WEB SİTESİNE GİT

Chain

Çalışmalarına 2014 Mayıs ayında aktif olarak başlayarak, yurtiçi ve yurtdışında şimdiye kadar 35 ayrı etkinlik ile çalıştı. Yıl boyunca Türkiye'de 6 ayrı yarışmada dereceler elde ederek, girişimcilik ekosistemine hızlı bir giriş sağlamış oldu. Bunun yanı sıra, komşu ülkelerdeki etkinliğini ölçmek amacıyla Romanya, Azerbaycan ve Dubai gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek olası marketler üzerinde çalışmalar yaptı. Son olarak ODTÜ TeknoJUMP ve YFYİ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ABD programları sonrası çalışmalarını Silikon Vadisine kaydırdı.

WEB SİTESİNE GİT

BAMA

BAMA Teknoloji robotik rehabilitasyon sistemleri geliştirmek amacıyla kurulmuş bir Ar-Ge şirketidir. 3 yıllık yoğun bir Ar-Ge sürecinin sonunda ürünleri RoboGait, pazardaki yerini almıştır. BAMA Teknoloji bugün, pazarında lider konumdadır. TeknoJUMP etkinliği kapsamında pazarlama ve finansal yaklaşımlar konularında kendini geliştiren firma, mentorlarımızın değerli katkıları ile bilinirliğini artırmış, pazardaki yerini sağlamlaştırmıştır. TeknoJUMP, BAMA Teknoloji adının yurtdışında duyulduğu ve ürünümüzün yabancı sermayenin ilgisini çektiği ilk etkinliktir. En somut örneği ise Amerika’da kurulan yeni işbirlikleri desteğiyle ürünümüz RoboGait için FDA sürecine dair çalışmalar başlamıştır.

WEB SİTESİNE GİT

InfoDif

InfoDif Yazılım 2007 yılında “Information Diffusion” sloganıyla, bilginin paylaştıkça başarıyı getirdiğine inanan bir Ar-Ge şirketi olarak kurulmuştur. 5 yıllık Ar-Ge sürecinin sonucunda geniş video analizi yeteneklerine sahip bir Video Analiz Platformu olan I-Bex’i geliştirmiştir. InfoDif, Ar-Ge aşamasında yer aldığı projelerde elde ettiği teknik birikimle güvenlik, akıllı ulaşım sistemleri ve perakende başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik ürün ve çözümler sunmaktadır. InfoDif 2012’de Global Entrepreneurship Program’da (GEP) 2.lik ödülünü ve 2013 yılında ilk yatırımını almıştır. TeknoJUMP InfoDif’e ürünleşme ve yurtdışına açılma konularında yol gösterici olan ve kalıcı işbirlikleri kurduğu mentorlarla tanışma fırsatı sağlamıştır. Etkinlik sayesinde kazandığımız mentorlarımız ile ABD pazarına açılma faaliyetlerine devam edilmektedir.

WEB SİTESİNE GİT
2 yıl içinde

%0

Büyüme
2 yıl içinde

%0

Büyüme
2 yıl içinde

%0

Büyüme
2 yıl içinde

%0

Büyüme
2 yıl içinde

%0

Büyüme
START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

NE DEDİLER?

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

SÜREÇ TAKVİMİ

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

E-POSTA LİSTESİNE KATILIN

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

Y-COMBINATOR HAKKINDA

Y Combinator, 2005 yılında San Francisco’da kurulmuş bir çekirdek sermaye sağlayıcı hızlandırma programıdır. Yılda iki defa açtıkları başvuru dönemlerinde seçtikleri pek çok startup’a %7 hisse karşılığında 120.000 USD tutarında yatırım yaparak kuluçka dönemini başlatmaktadır.

Kuluçka dönemi 3 ay boyunca Silikon Vadisi’nde sürmektedir. Dönem içerisinde çekirdek sermaye, danışmanlık ve mentorluk ile geniş bir networking imkanı sunmaktadır. Her firma ve ürünüyle tek tek ilgilenilen programda startuplar dünyanın en bilinen yatırımcıları karşısında sunum yapmak için yoğun hazırlık sürecinden geçmektedir. Kuluçka dönemi Demo Day ile sonlandırılmaktadır. Y Combinator programından mezun şirketlerin değeri, ürün ve startupa da bağlı olmakla birlikte, en az 5 kat artmaktadır. 2015 Kış dönemi itibariyle Y Combinator mezunu 840 şirketin toplam değeri 30 milyar USD’yi aşmıştır. Söz konusu şirketler arasında Airbnb, Reddit, Weebly ve Dropbox da bulunmaktadır.

WEB SİTESİNE GİT
START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

TWITTER'DA TEKNOJUMP

START-UPLARIN İŞ HIZLANDIRMA PROGRAMI

BİZE ULAŞINODTÜ TEKNOKENT

ODTÜ Teknokent İkizler Binası
B - Blok No: ZK - 1 06800 Çankaya Ankara Türkiye  

Tel : +90 312 987 35 00*
E-Posta: odtuteknokent@odtuteknokent.com.tr


T.JUMP SAN FRANCISCO

625 Market Street, Suite 200
San Francisco, CA 94105  

Tel : (415) 445 4076
E-Posta: info@t-jump.com